Ostukorv 0

Müügitingimused

Andmed ettevõtte kohta

Registrikood: 11473687  
Käibemaksukohuslase number: EE101329839
Aadress: Tiigi tn 28, Jüri Alevik, Rae Vald, Harju maakond
Kontakt telefon: 53009818
E-posti aadress: info@greennature.ee
Arvelduskonto number: EE747700771003005153

1. Üldised tellimistingimused

 • Üldised tellimistingimused kehtivad Green Nature OÜ (edaspidi nimetatud GN) kodulehel www.Greennature.ee (edaspidi nimetatud Koduleht) asuva toodete (edaspidi nimetatud Toode või Tooted) tellimiskeskkonna vahendusel (edaspidi nimetatud E-pood) tellimisel tekkivate õigussuhete kohta.
 • Lisaks käesolevatele üldistele tellimistingimustele reguleerivad Tellija ja GN vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusnormid, GN klientide isikuandmete töötlemise kord (Privaatsusnõuded), E-poe Toodete hinnakiri ja väljakujunenud head tavad.
 • Käesolevate üldiste tellimistingimuste, privaatsuse ning kehtivate E-poe Toodete hinnakirjaga on võimalik tutvuda

2. Toodete tellimise kord

 • Toodete tellimiseks ei pea Tellija registreerima end GN internetikeskkonna (edaspidi nimetatud Internetikeskkond) kasutajaks.
 • Tellija valib soovitud Toote(d), määrab iga Toote koguse, Toodete eest tasumise ning kohaletoimetamise viisi. Enne tellimuse lõplikku kinnitamist on Tellijal võimalik tellimus üle vaadata ning muuta esitatud tellimust. Pärast tellimuse üle vaatamist Tellija kinnitab tellimuse. Tellimust on võimalik esitada eesti keeles.
 • Kõik E-poes näidatud Toodete hinnad sisaldavad käibemaksu (20%).
 • Tellitud Toode(te) hinnale lisandub Toode(te) kohaletoimetamise tasu vastavalt Tellija poolt valitud kohaletoimetamise viisile. Kui tellimuse kogusumma on vähemalt 30 eur, ei rakendu tellimusele täiendavalt kohaletoimetamise tasu.
 • Tellija poolt kinnitatud tellimuse eest on GN võimalik tasuda internetipanga lingi abil (SEB Pank, Swedbank, Luminor, LHV ja Coop Pank), maksena või pangaülekandega. 
 • Makseid vahendab Maksekeskus AS
 • Maksevaluutaks on EUR.
 • Tellija ja GN vaheline leping loetakse sõlmituks pärast seda kui Tellija on Tellimuse kinnitanud ja GN on edastanud Tellijale Tellimuse kinnituse.
 • Tellimus jõustub GN poolt Tellijale Toode(te) välja saatmisega.
 • GN on isikuandmete vastutav töötleja, GN edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile

3. Toode(te) kohaletoimetamine

 • Tellitud Toote(d) toimetab GN Tellijale Itella SmartPOST pakiautomaadi vahendusel.
 • Kohaletoimetamise asukoha (pakiautomaadi) valib Tellija Tellimuse vormistamisel.
 • Kohaletoimetamise hinnad on fikseeritud hinnakirjas, mis on Tellijale nähtav Tellimuse vormistamisel.
 • GN toimetab tellitud Tooted Tellijani tasuta kui tellitud Toodete maksumus kokku on üle 30 (kolmekümne) euro.

3.1 Toode(te) kohaletoimetamise aeg

 • Laos olevad Tooted toimetatakse Itella Smartposti pakiautomaati hiljemalt 7 (seitsme) päeva jooksul alates arve laekumisest GN kontole.
 • Kui tellimus sisaldab Tooteid, mille tarneaeg on erinev (kuna üks tellitud Toodetest on näiteks eelmüügis olev Toode), siis toimetatakse kõik Tooted Tellijale ühe pakina, arvestades pakis olevatest Toodetest pikimat tarneaega.
 • Eelmüük on GN poolt Tellijale pakutud võimalus tellida Toode enne selle ilmumist ettetellimusena.

3.2 Toode(te) kättetoimetamise viis

Itella SmartPost toob Toote(d) Tellija poolt valitud pakiautomaati Eesti piires järgnevalt:

 • Tellimuse pakiautomaati saabumisel saadetakse Tellija mobiilile ja e-posti aadressile sõnum, mis sisaldab pakiautomaadi asukohta, lahtiolekuaegasid ja personaalset uksekoodi. Koodi sisestamisel pakiautomaadi puutetundlikule ekraanile, vajadusel Tellimuse eest kaardiga makstes, avaneb pakiautomaadi uks ning Tellija saab paki kätte.
 • Saadetisi hoiustatakse tasuta SmartPOSTi pakiautomaadis 7 (seitse) kalendripäeva, alates sõnumi saatmisest Tellija mobiilile ja/või e-posti aadressile.
 • Väljastamata pakkide kohta saadetakse Tellijatele täiendavalt 2 (kaks) meeldetuletussõnumit.
 • Kui Tellija pole 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul pakil järel käinud, kuulub tellimus tühistamisele, GN hoiab tellimuse summast kinni 4 (neli) € käsitlustasu ning Tellimuse eest tasutud summa jääk tagastatakse Tellija arveldusarvele.

4. Tellija õigus Tellimusest taganeda

 • Tarbijast Tellijal (edaspidi nimetatud Tarbija) on õigus Toode(te) tellimusest põhjust avaldamata taganeda alates Tellimuse tegemisest kuni Toode(te) kätte saamisele järgneva 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul.
 • Tellimusest taganemiseks peab Tarbija GN esitama kirjalikult, e-posti teel, ühemõttelise taganemisavalduse.
 • Tellimusest taganemise avalduses peab Tarbija näitama ära pangakonto numbri ja pangakonto valdaja nime, kuhu kantakse tagastatav raha.
 • Kui Tarbija on Toote(id)t kasutanud või kahjustanud, vastutab Tarbija tagastamisele kuuluva asja halvenemise korral asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest. GN on õigus nõuda kahju hüvitamist summas kuni toote müügihinnani sõltuvalt toote väärtuse langusest. Nimetatud summa arvatakse maha Tarbijale tagastatavast summast. Tarbijal tekib vastutus, kui ta on asja kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks.
 • Tarbija tagastab Tooted GN saates selle Itella SmartPost pakiautomaati „Tallinna Kaubamaja“ märkides saaja telefoni numbriks +372 56 658 657
 • Tarbija kannab tellimusest taganemisel Toode(te) tagastamise kulud.
 • GN tagastab taganemisavalduse kättesaamisel Tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 (neljateistkümne) kalendripäeva möödumisel, kõik Tarbijalt tehingust tulenevalt saadud tasud tellimusest taganemise avaldusel fikseeritud pangakontole.
 • GN on võimalus maksega viivitada kuni Tarbija on talle tagastanud lepingu esemeks olnud Toote(d) või esitanud tõendi, et ta on selle asja tagasi saatnud. Toode(te) eest tasutud summa ja kohaletoimetamise tasu ulatuses, mis vastab Tellija poolt tasutud summale, kuid mitte rohkem kui soodsaim piirkonnas kohaletoimetamiseks valitud transpordiviisi hind.
 • GN tagastab Tarbijale saatmiskulud täies ulatuses juhul kui taganemise põhjuseks on puudustega Toode/Tooted

5. Tellija õigused

 • Tellijal on õigus tellida Tooteid E-poes GN poolt sätestatud hinnaga ja fikseeritud tingimustel.
 • Tellijale saadetav Toode peab olema korrektne ja kompleksne ning vastama GN poolt fikseeritud tingimustele.
 • Tellijal on õigus esitada Toode(te) Tellimust ja Toodet ennast puudutavaid pretensioone GN aadressil Tiigi tn 28, Jüri Alevik, Rae Vald, Harju Maakond, 75305 või e-posti aadressi info@greennature.ee 1 (ühe) aasta jooksul Toote kättesaamisest arvates.
 • 6 (kuue) kuu jooksul Toode(te) Tellijale üleandmise päevast ilmnenud puuduste osas eeldatakse, et puudus oli olemas Toode(te) üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus Toode(te) või puuduse olemusega.
 • Tellija peab teatama Too(te)dete lepingutingimustele mittevastavusest GN 2 (kahe) kuu jooksul pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada.
 • Toote puuduse olemasolu korral asendatakse Toode sama tootega, välja arvatud juhul kui vastavat Toodet ei ole enam müügil. Kui vastavat Toodet enam ei ole müügil, siis Tellija valikul Toode asendatakse või müügileping lõpetatakse ja tagastatakse Tellijale Toote maksumus.
 • Tellijal on õigus Too(te) tellimusest taganeda vastavalt punktile 4.
 • Tellijal on õigus Too(de)te lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele.

6. Tellija kohustused

 • Tellimuse vormistamisel on Tellija kohustatud esitama Tellimuse teostamiseks vajalikud andmed: ees- ja perekonnanimi, kontakttelefon, kättetoimetamisel soovitav Itella SmartPosti pakiautomaat ning võimalusel e-posti aadress.
 • Juhul, kui Tellija ja Toode(te) saaja on erinevad, peab Tellija esitama punktis 6.1. fikseeritud andmed ka Toote/Toodete saaja kohta.
 • Juhul, kui Tellija esitatud andmed on vigased ja/või mittetäielikud ning ei vasta punktis 6.1. fikseeritule, ei garanteeri GN Toode(te) Tellimuse nõuetekohast täitmist. Võimaluse korral võtab GN Tellijaga ühendust, et täpsustada vigaseid või mittetäielikke andmeid.
 • Tellimuse vormistamisel kinnitab Tellija, et on nõus käesolevates üldistes tellimistingimustes sätestatud tingimustega ning kohustub neid täitma.

7. GN õigused

 • GNon õigus muuta käesolevat Üldiseid tellimistingimusi ilma ette teatamata, avaldades uued kehtivad tingimused Internetikeskkonnas www.Greennature.ee 
 • GN on õigus igal ajal ette teatamata muuta E-poe hinnakirja, avaldades uue hinnakirja Internetikeskkonnas www.Greennature.ee 
 • GN on õigus Tellimuse aktsepteerimisest loobuda või Tellimuse täitmisest loobuda, näiteks kuid mitte ainult, juhul kui hinnakirjas on avaldatud ekslikult vale hind.
 • GN ei vastuta selle eest, kas Toote sisu kirjeldus vastab Tellija arvamusele Toote sisu kohta.
 • Juhul, kui Tellija ei täida käesolevate Üldiste tellimistingimustega talle pandud kohustusi, ei garanteeri GN Tellimuse jõustumist ja/või nõuetekohast Toode(te) saatmist.

8. GN kohustused

 • GN kohustub Tellijani toimetama korrektse ja komplektse Toote(d).
 • GN kohustub vastu võtma ja dokumenteerima kõik Tellija pretensioonid.
 • GN kohustub Tellija pretensiooni lahendama 7 (seitsme) tööpäeva jooksul juhul, kui pretensiooni põhjused on Tellijast mittesõltuvad. Juhul, kui pretensiooni põhjus on Tellija põhjustatud, peab Tellija selle koheselt kõrvaldama.
 • GN kohustub välja vahetama Toode(te) praakeksemplarid.
 • GN vastutab üksnes tootmisvigade jm puuduste eest, mis olid olemas Toote üleandmisel Tellijale.
 • Kõik pooltevahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta ja Tellija soovib jätkata kaebuse esitamisega, siis on Tellijal õigus pöörduda:
  • Tarbijakaitseameti Tarbijavaidluste komisjoni poole aadressil Pronksi 12, Tallinn 10117, e- post: info@tarbijakaitseamet.ee. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel. Kaebuse läbivaatamine komisjonis on pooltele tasuta. Avalduse saab esitada aadressil: https://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidluste-komisjon/esita-avaldus- komisjonile.
  • Tarbijavaidluste internetipõhise vaidluste lahendamise ODR-platvormi vahendusel http://ec.europa.eu/consumers/odr/. ODR-platvorm on mõeldud eelkõige, kuid mitte ainult, piiriüleste vaidluste lahendamiseks, mis võimaldab tarbijal lihtsamalt leida konkreetse vaidluse lahendamiseks sobiva vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse teises liikmesriigis.

Küsimuste tekkimisel helistage tööpäeviti kella 9-17 telefonil (+372) 56614699 või kirjutage e-posti aadressil: info@greennature.ee

Green Nature OÜ