Ostukorv 0

Privaatsuspoliitika

Green Nature OÜ (edaspidi Green Nature) kodulehekülje ja veebipoe on isikuandmete vastutav töötleja on Green Nature. Green Nature kaitseb oma klientide ja partnerite privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

Toome siinkohal välja põhimõtted ja reeglid, millest lähtume.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on andmed, mida Green Nature kogub üksikisikuga sõlmitud tehingu täitmisel (peamiselt raamatute tellimine ja tarnimine kliendile) või temaga ühenduse võtmiseks.
Toodete tellimiseks ei pea Tellija registreerima end Green Nature internetikeskkonna (edaspidi nimetatud Internetikeskkond) kasutajaks/püsikliendiks.

Kliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:
• kontaktandmete (sh sinu nimi, isikukood, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress) esitamisel meie veebisaidil või mujal )
• veebisaidi kasutamisel kliendi kontoinfost või küpsiste (cookies) kaudu
• ostu või tellimuse sooritamisel meie e-poes isiku kontaktandmete või ostueelistusi puudutavate andmete talletamisel (Green Nature võib paluda teatud veebilehe aladel vabatahtlikult esitada isikuandmeid ja personaalset informatsiooni. Nõutavad isikuandmed võivad sisaldada nime, aadressi, postiindeksit, e-posti aadressi, telefoninumbrit, pangakonto numbrit ja teisi andmeid).

Muude andmete kogumine

Kogume ka isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, asukoht, ostukäitumine, veebilehe külastus).
Võime koguda ka andmeid üldistatud klienditegevuste kohta meie veebisaidil. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et saaksime klientidele edastada kasulikumat teavet ja saaksime teada, millised veebisaidi, toodete ja teenuste osad on kõige huvipakkuvamad. Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.

Kogutud isikuandmete kasutamine

Kogutud isikuandmete abil saame  täita klientide tellimusi, teavitada kliente Green Nature uudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest.

Kliendi paremaks teenindamiseks võib Green Nature avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab Green Nature’le teenuseid ning on kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kogutud isikuandmeid kasutame näiteks kauba kohaletoimetamiseks, kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks, kliendile vajaliku info jagamiseks.

Kolmandaks osapooleks on näiteks meie partner, kelle ülesanneteks on e-poes müüdavate kaupade transport. Samuti edastab Green Nature raamatute tellimiseks vajalike maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Isikuandmete säilitamine ja pärimine

Kliendiandmeid ja suhtlusajalugu säilitatakse kuni 3 aastat, kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota. Maksetega seotud andmeid säilitatakse Raamatupidamisseaduse alusel vähemalt 7 aastat.
Andmetega seotud päringud ja küsimused esitada digiallkirjastatult e-posti teel: info@greennature.ee 

Isikuandmete kaitse

Green Nature rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe haldajatel ja klientide tellimuste täitjatel sdelleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Kliendi õigused

  • Pärida temaga seotud andmeid, esitades sellekohase avalduse e-postiga info@greennature.ee
  • Võtta tagasi temaga seotud andmete töötlemise nõusolek, nõuda endaga seotud andmete parandamist või muutmist, esitades sellekohase avalduse e-postiga info@greennature.ee
  • Nõuda endaga seotud andmete kustutamist (kui viimane ei lähe vastuollu seadusega ega takista teenuste pakkumise võimalikkust), esitades sellekohase avalduse e-postiga info@greennature.ee
  • Esitada kaebus isikuandmete töötlemist jälgivale järelvalveasutusele, kelleks Eesti Vabariigis on Andmekaitse Inspektsioon. http://www.aki.ee

Turvalisus

Kõiki Green Nature veebipoe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Meie veebisaiti kasutama asudes või püsikliendi avalduse täitmisel oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki püsikliente.
Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil

info@greennature.ee